Monday, February 02, 2009

Error decrypting messageDi kami magka-intindihan ng computer ko.

Una, di ko nawala o nabura ang Digital ID ko.
Pangalawa, di ko inilapat ang Digital ID ko sa ibang computer.
Pangatlo, para sa akin talaga ang mensahe na ito -- bakit ka ba nakikialam?
Pang-apat, maayos naman ang security package ng computer ko. Baka security setting mo ang may topak. Nakaka-insulto din na iyong kini-kwestyon ang "package" ko.

Umayos ka.0 * :

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...